MVDr. Andrej Imrich - predseda predstavenstva 

Jilemnického 9 

Spišská Nová Ves 052 01 

Vznik funkcie: 7.6.2011 

 

Ing. Pavol Boleček - podpredseda predstavenstva, člen predstavenstva 

298 

Malženice 919 29 

Vznik funkcie: 7.6.2011 

 

Ing. Miroslav Falát - člen predstavenstva 

Klementisa 4 

Michalovce 071 01 

Vznik funkcie: 7.6.2011 

 

Ing. Ján Hranka - člen predstavenstva 

46/360 

Trenčín - Opatová 911 01 

Vznik funkcie: 7.6.2011 

 

Ing. Miloš Supuka - podpredseda predstavenstva 

209 

Vyšný Žipov 094 33 

Vznik funkcie: 7.6.2011 

 

Ing. František Uhliarik - člen predstavenstva 

Klubová 7 

Šurany - Kostloný Sek 942 01 

Vznik funkcie: 7.6.2011 

 

Benjamín Kurty - člen predstavenstva 

Holiare 946 16 

Vznik funkcie: 23.06.2015

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku