Ing. Julián Škerlík - predseda predstavenstva 

Mierova 62

Humenné 066 01 

Vznik funkcie: 30.10.2019

 

Ing. Sinjar Al-Hadi - podpredseda predstavenstva

A. Hlinku 25/12

Prievidza 971 01

Vznik funkcie: 30.10.2019

 

Ing. Peter Ryšavý - podpredseda predstavenstva 

Jesenského 1111/45

Sereď 926 01 

Vznik funkcie: 30.10.2019

 

Ing. Igor Jakubička - člen predstavenstva 

Čermany 170

Čermany 956 08

Vznik funkcie: 30.10.2019

 

Ing. Miloš Supuka - člen predstavenstva 

209 

Vyšný Žipov 094 33 

Vznik funkcie: 30.10.2019

 

Ing. František Uhliarik - člen predstavenstva 

Klubová 7 

Šurany - Kostloný Sek 942 01 

Vznik funkcie: 30.10.2019

 

Benjamín Kurty - člen predstavenstva 

Holiare 81

Holiare 946 16 

Vznik funkcie: 30.10.2019

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku