Už čoskoro skončí písomná forma komunikácie do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Prejde sa na elektronickú formu komunikácie.

Vážení chovatelia,

onedlho bude možná len elektronická komunikácia medzi chovateľom a CEHZ. Na stránke centrálnej evidencie hospodárskych zvierat:

http://pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/Online_hlasenie_cez_pristup_farmara.pdf

je zverejnený list, ako majú chovatelia postupovať v prípade, keď ešte nemajú prístup Farmára.

Na web stránke CEHZ budú zverejnené aj termíny online školení. 

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo sa podieľal v spolupráci s výskumným ústavom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Nitre na rozbore kvality dovážaných mias. NPPC vykonávalo rozbory mias na kvalitu a zväz zabezpečoval vzorky na rozbor z obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku. 

31. mája 2019 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre uskutočnil už 6. ročník Chovateľského dňa ošípaných. Súčasťou podujatia bola aj konferencia, na ktorej odzneli zaujímavé prednášky.

1. júna 2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre uskutočnil už 5. ročník Chovateľského dňa ošípaných. Súčasťou podujatia bola aj konferencia, na ktorej odzneli zaujímavé prednášky.

Momentálne pozastavený pokles ceny.

 

Po viac násobnom poklese cien jatočných ošípaných v rámci Európy nastalo obdobie kľudu a ceny sa nateraz stabilizovali. V Nemecku sa ceny nemenili už tretí týždeň a tak sa ceny menili len v niektorých krajinách ako bolo Francúzsko, Holandsko a stále s najnižšou cenou Belgicko, ktoré kleslo pod 1,0 euro. Na slovenskom trhu sa to veľmi neprejavilo a ceny zostali takmer nezmenené, ba niekde pri nedostatku jatočných ošípaných išli o nejaký cent hore. Podľa chovateľov ošípaných predaj v 46 týždni je kontrahovaný podobne, alebo v nezmenených cenách ako minulý týždeň v rozpätí od 1,16 až po 1,26 EUR za kg živej hmotnosti. Cena záleží od množstva a kvality jatočných ošípaných. Za vyššie ceny predávajú chovatelia na menších bitúnkoch Slovenska.

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo