IČO: 31 398 669

Deň zápisu: 19.07.1995 

Právna forma: Družstvo 

Predmet činnosti: 

 • selekčná činnosť mladých a dospelých zvierat v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch 
 • hodnotenie plemenných ošípaných podľa technických noriem 
 • koncipovanie a usmerňovanie národného šľachtiteľského a hybridizačného programu v spolupráci s vedecko - výskumnou základňou 
 • organizovanie systému reprodukcie základných stád v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch 
 • usmerňovanie chovateľov pri zavádzaní firemných zahraničných programov (šľachtiteľských a hybridizačných) 
 • odborno - poradenecká činnosť vo výžive, technológií priparovania, metódy plemenitby vo všetkých stupňoch chovov, najmä začínajúcim farmárom 
 • účasť vo výberových komisiách 
 • spolupráca s vedecko - výskumnou základňou 
 • organizovanie testácie potomstva kancov a prasníc v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch a organizovanie testácie kancov pôsobiacich v inseminácii 
 • zabezpečovanie predaja a nákupu plemenných ošípaných a organizovanie nákupných trhov 
 • spoluúčať na zabezpečovaní systému výkupu jatočných ošípaných podľa kvality systémom EUROP 
 • zabezpečovanie KU 1. stupňa u chovateľov, ktorí o túto službu prejavia záujem 
 • zastupovanie kolektívnych záujmov vo vzťahu ku všetkým orgánom, organizáciám a subjektom 
 • usporiadavanie, organizovanie a účasť na výstavách, prehliadkach a ďalších chovateľských akciách v tuzemsku a zahraničí 
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov - (Mäsiarstvo a údenárstvo) 
 • vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby ošípaných uvedené v § 3 ods. 1, písm. e/ i/ j/ k/, Zák.č. 194/98 Z.z., ako aj činnosti, ktoré v zmysle uvedeného zákona môže vykonávať len uznaná chovateľská organizácia, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 17.11.1998, číslo 984/1998-520 
 • poľnohospodárska výroba 
 • prevádzkovanie inseminačnej stanice kancov na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 31.7.2000 pod č. 24791999-520 
 • poradenská činnosť v oblasti informačných technológií v oblasti chovu ošípaných 

 

Zapisované základné imanie: 1 659,69 EUR 

50 000 Sk   (od: 19.07.1995 do: 10.11.2009)

 

Základný členský vklad: 165,96 EUR 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku