Na zabezpečenie účasti chovateľov na výstavách zaregistrovanej EK pod evidenčným číslom SA.41086(2015/XA)

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Vyhlásenie žiadateľa

Výpočet podniku v ťažkostiach

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo