Prednášky z konferencie:

Prednáška č.1

Prednáška č.2

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo