Do menu bola pridaná nová položka Aktuálne ceny ošípaných. Na tomto mieste Vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych cenách. (po kliknutí na číslo týždňa, sa otvorí dokument)

39. týždeň

38. týždeň

37. týždeň

36. týždeň

35. týždeň

34. týždeň

33. týždeň

32. týždeň

31. týždeň

30. týždeň

29. týždeň

28. týždeň

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo