Do menu bola pridaná nová položka Aktuálne ceny ošípaných. Na tomto mieste Vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych cenách. (po kliknutí na číslo týždňa, sa otvorí dokument)

4. týždeň 2023

3. týždeň 2023

2. týždeň 2023

1. týždeň 2023

52. týždeň

51. týždeň

50. týždeň

49. týždeň

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo