Do menu bola pridaná nová položka Aktuálne ceny ošípaných. Na tomto mieste Vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych cenách. (po kliknutí na číslo týždňa, sa otvorí dokument)

20. týždeň 2024

19. týždeň 2024

18. týždeň 2024

17. týždeň 2024

16. týždeň 2024

15. týždeň 2024

14. týždeň 2024

13. týždeň 2024

12. týždeň 2024

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo