БИЛЕТ № 23

PONUKA PLEMENNÝCH KANCOV

 

 

DÁTUM NT: 15.02.2010

 

 

CHOVATEĽ

 

 

PLEMENO

kombinácia

 

Č.K.

 

UŠNÉ ČÍSLO

 

OTEC

 

MATKA

 

CPH

 

HODNOTENIE

TKZ

SPOLU

AGREF Komárno

 

BU

 

2

 

8906/57

 

FARADAY

 

KINGSTONA

 

298.6

 

5

 

5

 

4

 

4

 

5

 

23/Š

 

 

 

3

 

8906/58

 

FARADAY

 

KINGSTONA

 

311.3

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Š

Ing. Supuka

SHR, Jalovec

 

YO

 

4

 

540/32

 

CHAMPION

 

ACHILES

 

602.7

 

5

 

4

 

4

 

4

 

5

 

22/Š

 

 

 

5

 

540/33

 

CHAMPION

 

ACHILES

 

629.0

 

5

 

4

 

5

 

4

 

5

 

23/Š

 

 

 

6

 

540/34

 

CHAMPION

 

ACHILES

 

633.4

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Š

 

 

YO x PN

 

9

 

539/29

 

ZORAL

 

ACHILES

 

-

 

 

 

 

 

 

23/Ú

 

 

 

12

 

539/32

 

ZORAL

 

ACHILES

 

-

 

 

 

 

 

 

24/Ú

SHR Bagin

Bodz. Lúky

 

LA

 

14

 

3542/26

 

FENOL

 

LAGOMA

 

403.0

 

 

 

 

 

 

25/Š

PD Sokolce

f. Bodza

 

HA x PN

 

15

 

1579/00

 

PASTEL

 

SAMELA

 

-

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Ú

 

 

 

 

16

 

1517/00

 

PASTEL

 

SAMELA

 

-

 

5

 

5

 

4

 

3

 

5

 

22/Ú

 

 

 

17

 

1518/00

 

PASTEL

 

SAMELA

 

-

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Ú

 

 

 

18

 

1527/00

 

PASTEL

 

SANDRA

 

-

 

5

 

5

 

5

 

3

 

5

 

23/Ú

Ing. Supuka

SHR, Jalovec

 

PN

 

19

 

3071/00

 

MAXL

 

VLOXANA

 

224.2

 

5

 

4

 

5

 

4

 

5

 

23/Ú

 

 

 

20

 

3074/00

 

MAXL

 

VLOXANA

 

222.8

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Ú

 

PD Jurová

 

PN x YO

 

22

 

5015/1

 

ASTIX

 

VOYEURA

 

-

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Ú

 

 

 

 

23

 

5015/4

 

ASTIX

 

VOYEURA

 

-

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

22/Ú

 

 

 

 

24,25

 

5015/5

 

ASTIX

 

VOYEURA

 

-

 

4

 

5

 

4

 

4

 

5

 

22/Ú

SHR Bagin

Bodz. Lúky

 

PN x YO

 

26

 

6404/12

 

KING DAVID

 

PANKY

 

-

 

5

 

5

 

4

 

4

 

5

 

23/Ú

 

 

 

 

27

 

6404/14

 

KING DAVID

 

PANKY

 

-

 

5

 

5

 

5

 

4

 

5

 

24/Ú

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku