Zväz chovateľov ošípaných a spoluorganizátori

Vás pozývajú na chovateľský deň

spojený so seminárom

 

Súčasná situácia v chove ošípaných na Slovensku, hlavné úlohy zväzu a podporné programy v chove ošípaných

 

 

ktorý sa bude konať dňa 27.05.2016 o 9.00 hod. na výstavisku Agrokomplex Nitra pri pavilóne Z2

 

Chovateľský deň ošípaných je organizovaný s podporou MPRV SR

 

 

Program podujatia:

 

9.00 – 9.30 Prezentácia účastníkov

9.00 Otvorenie „Chovateľského dňa ošípaných“

9.00 – 12.30 Súťaž vo varení guláša a špecialít

10.00 – 12.00 Seminár k súčasnej situácii v chove ošípaných na Slovensku ZS koliba

10.00 – 17.00 Voľná prehliadka vystavenej kolekcie ošípaných

13.00 – 17.00 1) Predvádzanie vystavovaných zvierat

2) Vyhodnotenie súťaže vo varení guláša a špecialít

3) Ukážka domácej zabíjačky a výroby výrobkov

4) Ochutnávka súťažných navarených produktov a špecialít

5) Posedenie s priateľmi a chovateľmi ošípaných

 

Program seminára k aktuálnej problematike chovu ošípaných – Západoslovenská koliba

 

Úvod seminára - Andrej Imrich

Zhodnotenie súčasnej situácie v chove ošípaných na Slovensku

 

Koreferáty odborníkov z NPPC, SPU, PS SR a zahraničných odborníkov k problematike

 

  • Produkcia bravčového mäsa z kančekov a imunokastrátov - NPPC  

  • Výsledky kontroly úžitkovosti ošípaných - PS SR

  • Možnostivyužitia mangalice vo výrobe špecifického bravčového mäsa - SPU Nitra

  • Doporučená prax v období perinatálneho obdobia - Michal Karas, Petr Tománek – ČR

  • Diskusia k prednesenej problematike

 

Na chovateľský deň pozývame odborníkov ako aj širokú laickú verejnosť. Na podujatí budú podávané špeciality z bravčového mäsa a súťažný guláš. Je to vynikajúca príležitosť pre širokú verejnosť a deti vidieť pravú domácu zabíjačku aj s odborným komentárom. K nahliadnutiu budú aj vystavené ošípané vrátane prasnice s vrhom.

Chovateľský deň je zameraný na podporu slovenského chovu ošípaných a konzumácie domácich výrobkov z bravčového mäsa.

Vstup voľný, vchod B3

 

MVDr. Andrej IMRICH, predseda ZCHOS-D 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo