Miesto a termín: Výstavisko Agrokomplex, pavilón Z2 a voľná plocha pred pavilónom  Z2  dňa 29.5.2015 - piatok

Sprievodné akcie: Seminár k súčasnej situácii v chove ošípaných na Slovensku                               

Organizátori podujatia: Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Spoluorganizátori:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  Lužianky

                                Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

                                Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.

                                Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava

Chovateľský deň ošípaných je organizovaný s podporou MPRV SR

 

Program podujatia: 

  9.00  –  9.30   Prezentácia účastníkov

  9.30               Otvorenie „Chovateľského dňa ošípaných“ 

  9.30 – 13.00   Súťaž vo varení guláša a špecialít 

10.00 – 12.00   Seminár k súčasnej situácii v chove ošípaných na Slovensku – s hlavným referátom p. Fred de Cocq z Holandska

               Manažment kojacich prasníc a odchovu odstavčiat - ZS koliba                         

10.00 – 17.00  Voľná prehliadka vystavenej kolekcie ošípaných 

13.00 – 17.00   1)  Predvádzanie vystavovaných zvierat  

                       2)  Vyhodnotenie súťaže vo varení guláša a špecialít                         

                       3) Ukážka domácej zabíjačky 

                       4) Ochutnávka súťažných navarených produktov a špecialít

                       5) Posedenie s priateľmi pri dobrej pesničke a slovenskom vínku   

 

Program seminára k aktuálnej problematike chovu ošípaných – Zsl. koliba:

Úvod seminára -  MVDr. Andrej Imrich  

                       Zhodnotenie súčasnej situácie a dotačná podpora v chovoch  ošípaných na Slovensku                         

                       Koreferáty odborníkov z NPPC, SPU a zahraničných odborníkov k problematike

                       AW - životné podmienky zvierat  -  podpora z II. piliera

                       Faktory ovplyvňujúce ekonomiku chovu ošípaných

                       Management kojacich prasníc a odchovu odstavčiat

                       Diskusia k prednesenej problematike.  

 

Na chovateľský deň pozývame odborníkov ako aj širokú laickú verejnosť. Na podujatí budú podávané špeciality z bravčového mäsa a súťažný guláš. Je to vynikajúca príležitosť pre širokú verejnosť a detí  vidieť pravú domácu zabíjačku aj s odborným komentárom.  Vstup voľný.

K nahliadnutiu budú aj vystavené ošípané vrátane prasnice s vrhom. 

Chovateľský deň je zameraný na podporu slovenského chovu ošípaných a konzumácie domácich výrobkov z bravčového mäsa.

                                                                                                                           MVDr. Andrej  I M R I CH

                                                                                                                              Predseda ZCHOS-D 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo