Expozícia živočíšnej výroby<br />

Program na predvádzaciu plochu<br />

Streda 20.08.2008<br />

08,00 - 13,30 Hodnotenie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat<br />

13,30 - 14,00 Chovateľský deň chovateľov Holsteinského dobytka (Slovenská holsteinská asociácia)<br />

14,00 - 15,00 Hodnotenie zvierat – (Zlatý kosák, Šampión výstavy) <br />

15,00 - 16,30 Chovateľský deň chovateľov Holsteinského dobytka (Slovenská holsteinská asociácia)<br />

<br />

Štvrtok 21.08.2008<br />

08,00 - 08,30 Nácvik predvádzania zvierat<br />

11,00 Predvádzanie zvierat pre oficiálnu delegáciu, Národná výstava hospodárskych zvierat (presný program zatiaľ nie je známy)<br />

nadväzne Chovateľský deň Slovenského strakatého dobytka (Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo) 90 min.<br />

<br />

Piatok 22.08.2008<br />

09,00 - 10,30 Chovateľský deň chovateľov ošípaných (Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku)<br />

13,00 - 14,00 Predvádzanie zvierat<br />

14,00 - 15,00 Chovateľský deň chovateľov mäsového dobytka (Zväz chovateľov mäsového dobytka<br />

- družstvo)<br />

<br />

Sobota 23.08.2008 <br />

13,00 - 14,00 Predvádzanie zvierat <br />

<br />

Nedeľa 24.08.2008 <br />

11,30 - 13,00 Chovateľský deň chovateľov oviec a kôz (Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku v SR)<br />

13,00 - 14,00 Predvádzanie zvierat<br />

14,00 - 15,00 Svetový kongres chovateľov Pinzgauského dobytka (Zväz chovateľov pinzgauského dobytka<br />

- družstvo)<br />

<br />

Pondelok 25.08.2008 <br />

13,00 - 14,00 Predvádzanie zvierat

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo