(otvorenie dňa 21.8.2008)
v rámci AGROKOMPLEXU 2008 NITRA 21. - 25.8.2008
Expozícia chovu ošípaných

Chovatelia a usporiadatelia 3. Národnej výstavy hospodárskych zvierat chcú predstaviť širokej chovateľskej verejnosti zástupcov všetkých plemien a hybridných línií, šľachtených v Slovenskej republike.
Celkom bude vystavených a predvedených cca 95 plemenných zvierat v nasledovných
kategóriách:
kategória dospelých kancov materských plemien
trhové kančeky materských plemien
trhové kančeky otcovských plemien
trhové kančeky hybridných línií
trhové prasničky materských plemien
trhové prasničky hybridných línií
finálny jatočných hybrid
prasnice s vrhom

Vystavované plemenné ošípané pochádzajú z popredných uznaných nukleovo-šľachtiteľských chovov (NŠCH) materských a otcovských plemien.
Zámerom vystavovateľov plemenných ošípaných je dokumentovať chovateľskej verejnosti posun v kvalitatívnych ukazovateľoch u jednotlivých plemien, ako výsledok zámernej šľachtiteľskej práce a konkurencieschopnosti domáceho programu voči zahraničným firemným programom.

Výberová komisia pre hodnotenie plemenných ošípaných:
predseda: Jozef Horváth
členovia: MVDr. Andrej Imrich
Ing. Attila Petheo
Ing. Vladimír Lojda
MVDr. Štefan Valent

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo