Zväz chovateľov ošípaných zorganizoval dňa 02. júna 2017 stretnutie chovateľov ošípaných na podujatí  „Deň chovateľov ošípaných“, ktorý sa konal už po štvrtý krát v areáli Agrokomplex Nitra. Vychádzajúc z predošlých podujatí aj na tomto stretnutí sme zorganizovali pre chovateľov seminár k aktuálnym témam vo výrobe bravčového mäsa a v zábavnej časti súťaž vo varení bravčového gulášu.

Toto podujatie bolo organizované s podporou MPRV SR.

Spoluorganizátori:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava

SPU Nitra

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra

Bližšie informácie TU

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo