Zväz chovateľov ošípaných ( ZCHOS-D) už dlhšie obdobie uvažoval o zorganizovaní chovateľskej akcie pre chovateľov ošípaných ale aj pre širokú verejnosť. Táto myšlienka dozrela začiatkom tohto roka, keď si v tomto roku pripomíname 20 výročie založenia  Zväzu chovateľov ošípaných – družstvo.  Široká verejnosť nás poľnohospodárov vníma odmerane a stále ma veľmi skreslené informácie o tomto rezorte. Najčastejšie zareagujú vtedy keď vznikne problém s potravinami najčastejšie prezentované správami v printových alebo elektronických médiách, v súvislosti s menej príjemnými správami a šotmi v TV, keď sa hovorilo o zdražovaní mäsa, pripadne z dôvodu rôznych onemocnení prenosných na ľudí ako napríklad vírusové onemocnenie hydiny (H1N1-  tzv. prasacia chrípka), prípadne predaja pokazeného bravčového mäsa a iných správ ktoré by zaujali širokú verejnosť. My sme chceli upozorniť na to, že chov ošípaných na Slovensku čo sa týka kvality výroby je porovnateľný s krajinami západnej Európy. Naši chovatelia produkujú vysokokvalitne bravčové mäso čo sa týka podielu chudej svaloviny v jatočnom tele a taktiež samotnej kulinárskej kvality mäsa. A tento stav v chove ošípaných chceme prezentovať na Slovensku aj širokej verejnosti. V tejto súvislosti chceme rôznymi ukážkami viacerých plemien a odborným hodnotením jednotlivých ošípaných ukázať aj na prácu v oblasti šľachtenia a plemenitby ošípaných. 

Pri tejto príležitosti ZCHOS-D usporiadal konferenciu sa niesla v hodnotení vývoja ošípaných za posledných 20 rokov. Boli to medzníky vo vývoji, hlavne po revolúcií od roku 1990, vplyv privatizácie na rozvoj chovu ošípaných, vstup do EU, globalizácia trhu, podpôr v chove ošípaných a ďalšie skutočnosti ktoré vplývali  na chov ošípaných.Pri tejto príležitosti sa prihovoril štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam, ktorý zdôraznil že Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka si je vedomý situácie, v akej sa nachádzajú chovatelia ošípaných, keďže možnosti  podpory pre ošípané sú limitované v porovnaní s podporou pre  polygastrické zvieratá, čo je dané Spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej Únie. Verím, že priaznivý trend, ktorý bol zaznamenaný v chove ošípaných v roku 2013, bude aj naďalej pretrvávať, a že sa nám podarí čo najskôr zastabilizovať živočíšnu výrobu na Slovensku, “ 

Na podujatí boli ocenené osobnosti, ktoré sa v agrosektore zaslúžili o rozvoj chovu ošípaných na Slovensku. Slovenská poľnohospodárska univerzita ocenila trojicu jubilujúcich pedagógov (Ivan Paška, Branislav Bobček a Juraj Mlynek). MPRV SR udelilo Zlatú medailu predsedovi ZCHO Andrejovi Imrichovi, Striebornú medailu Pavlovi Bolečkovi, Milošovi Supukovi a bronzovú medailu Jurajovi Kurekovi, Jozefovi Horváthovi a Vojtechovi Kürthimu. Zväz chovateľov ošípaných ocenil pamätnými listami aj spolupracujúce organizácie a chovateľské zväzy, zakladajúcich členov zväzu a ďalšie osobnosti.  V rámci druhého dňa mali účastníci možnosť zahliadnuť viaceré ukážky výroby špecialít z bravčového mäsa, samotnú rozrábku jatočného tela a najväčší záujem bol o súťažné varenie guľášu. V tejto disciplíne poradie bolo nasledovné: Na treťom mieste sa umiestnila Slovenská poľnohospodárska univerzita, druhé miesto obsadilo MPRV SR. Prvé miesto získalo vo varení guľášu družstvo z CHOVMAT -  FU Rastislavíc, ktoré zároveň okrem toho získalo aj 3. miesto v súťaži o výber najvhodnejšieho nápoja ku gulášu.  Bol to nultý ročník „Chovateľské dni ošípaných“  radi by sme spolu s ostatnými spoluorganizátormi tohto podujatia ktorí boli v tomto ročníku pokračovali aj v budúcom období pokiaľ bude záujem o takúto akciu.  Chceme odbornej verejnosti, ale aj naším občanom a širokej verejnosti dať do povedomia že aj slovenskí chovatelia vedia vyrobiť vysoko kvalitné bravčové mäso ktoré je vyprodukované zo surovín domáceho pôvodu, pod veterinárnou kontrolou a nemusia sa obávať o kvalitu a zdravotnú nezávadnosť potravín vyrobeného z našich ošípaných.

Prezentácia k prednáške Andreja Imricha, predsedu ZCHO, na konferencii konanej pri príležitosti 20. výročia založenia ZCHOS.

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo