„Chovateľské dni ošípaných“, toto podujatie je organizované za účelom podpory výroby bravčového mäsa a na propagáciu slovenských výrobcov potravín. Akcia je organizovaná     s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR v dňoch 30. a 31.5.2014 v priestoroch výstaviska Agrokomplex.

 

V zastúpení organizátorov Vás chceme pozvať na tieto chovateľské dni, kde chceme odbornú ale aj laickú verejnosť informovať o chove ošípaných / ukážky hodnotenia plemenných zvierat, domácej zabíjačky, výroba špecialít z bravčového mäsa, súťaže varenia gulášu,  dobrého občerstvenia a hudby/.

 

Program „Chovateľské dni ošípaných“ v dňoch 30. a 31.5.2014  

30.5.2014 piatok

11.00 hod               Otvorenie Chovateľského dňa ošípaných – voľná plocha pavilón Z2

11.30 hod               Ukážka hodnotenia vystavenej kolekcie ošípaných pred pavilónom Z2

12.00 – 17.00 hod  Voľná prehliadka vystavenej kolekcie ošípaných  pavilón Z2

 9.00 –  17.00 hod  Možnosti nákupu chovateľských potrieb, mäsových špecialít, potravín

                               a občerstvenia plocha pred pavilónom Z2 

14.00 hod               Konferencia: „Medzníky chovu ošípaných na Slovensku a úloha zväzu 

          chovateľov, inštitúcií a osobností“

                       .       Kultúrny program súbor Zobor

          Ponuka chovateľských špecialít a občerstvenie – švédske stoly – Kongresové

          centrum /len pre pozvaných/

18.00 hod               Ukončenie prvého dňa

 

31.5.2014 sobota

9.00 -  17.00 hod   Voľná prehliadka vystavených kolekcií ošípaných - pavilón Z2

9.00 -  17.00 hod   Možnosti nákupu chovateľských potrieb, mäsových špecialít, potravín

      a občerstvenia 

10.00 hod              Prehliadka vystavenej kolekcie ošípaných s hodnotením pred Z2

11.00 hod              Ukážka domácej zabíjačky pred pavilónom Z2

                              Varenie a príprava špecialít z bravčového mäsa prihlásených súťažných

                              družstiev

12.30 hod              Hodnotenie špecialít odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov

13.00 hod              Verejná ochutnávka súťažných špecialít

                              Kultúrny program           

17.00 hod              Ukončenie chovateľských dní         

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo