Už čoskoro skončí písomná forma komunikácie do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Prejde sa na elektronickú formu komunikácie.

Vážení chovatelia,

onedlho bude možná len elektronická komunikácia medzi chovateľom a CEHZ. Na stránke centrálnej evidencie hospodárskych zvierat:

http://pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/Online_hlasenie_cez_pristup_farmara.pdf

je zverejnený list, ako majú chovatelia postupovať v prípade, keď ešte nemajú prístup Farmára.

Na web stránke CEHZ budú zverejnené aj termíny online školení. 

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo