Ceny odstavčiat na domácom trhu sa predávajú sa 2,60 – 3,00€ za 1 kg a zo zahraničia za  2,20 – 2,30 €  za 1kg živej hmotnosti.

Ceny jatočných ošípaných v 44 týždni 2017.    

Krajina

 

Cene v € /100 kg JUT

Rozdiel v cene v € /100 kg JUT

Rozdiel v cene v € /100kg

 živ. hmot.

Cena jat. ošípaných
v € /1kg
živ. hm.

 

23.10.2017

 30.10.2017

   16.10.2017

Nemecko

151,89

149,34

-2,55

-1,98

1,16

Česká rep.

156,82

152,02

-4,79

-3,73

1,18

Maďarsko

157,60

153,53

-4,07

-3,17

1,19

Poľsko

149,01

145,51

-3,51

-2,73

1,13

Rakúsko

157,01

152,72

-4,29

-3,34

1,19

Slovensko

161,43

157,63

-3,80

-2,96

1,23

Holandsko

135,74

131,57

-4,17

-3,25

1,02

Dánsko

139,58

137,16

-2,42

-1,88

1,07

Španielsko

136,90

133,34

-3,56

-2,77

1,04

Francúzsko

133,00

131,00

-2,00

-1,56

1,02

Chorvátsko

153,86

150,66

-3,20

-2,49

1,17

Belgicko

128,80

124,00

-4,80

-3,74

0,96

Bulharsko

192,50

192,49

-0,01

0,00

1,50

Rumunsko

158,87

153,69

-5,18

-4,03

1,20

EÚ-28

149,36

146,58

-2,78

-2,16

1,14

 

Doporučenie pre 46. týždeň 2017:     

Podľa súčasného vývoja cien na domácom i zahraničnom trhu doporučujeme dojednávať cenu         1,18 – 1,28 € 1 kg živej hmotnosti.

 

MVDr. Andrej Imrich

 

predseda ZCHOS-D  

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo