Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo pri príležitosti 20. výročia založenia zväzu zorganizovalo Chovateľské dni ošípaných na Slovensku. Akcia sa uskutočnila v dňoch 30. – 31. mája na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Spoluorganizátori:

1)Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2)NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre 

3)Slovenská poľnohospodárska univerzita – Nitra

4)Plemenárske služby SR

5)Agrokomplex výstavníctvo Nitra 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo pri príležitosti 20. výročia založenia zväzu organizuje v dňoch 30. – 31. mája 2014  

Chovateľské dni ošípaných

v priestoroch Agrokomplexu Nitra.

Spoluorganizátori tejto akcie sú: 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra 

Slovenská poľnohospodárska univerzita  Nitra

Agrokomplex výstavisko Nitra

Plemenárske služby SR Bratislava

Zväz chovateľov ošípaných a spoluorganizátori Vás pozývajú na konferenciu:

„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“ úlohy zväzu , inštitúcií a osobností

konanú pri príležitosti 20. výročia založenia Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku

dňa 30.5.2014 o 14.00 hod. v kongresovej hale K výstaviska Agrokomplex Nitra

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo