PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 5 v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109585. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júna 2024.

https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/12552

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo