Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, Hlohovecká 2, 951 41  Lužianky  v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 10. Decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytnutí podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len výnos) a na základe platných schém vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí  o poskytnutí štátnej pomoci v roku 2017 (ďalej len žiadosť) na podporné opatrenia: v termíne od 4.januára 2017 – do 31.12.2017

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Vyhlásenie žiadateľa

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo